This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Articoli

 

Articoli

Enter search data

DateDescription
04/03/2021Səfir Augusto Massarinin Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramv ilə vida görüşü
03/23/2021Italyan dilində bədii və elmi əsərlərin (rəqəmsal format daxil olmaqla) xarici dilə tərcüməsi, həmçinin qısa və uzun metrajlı filmlərin, televiziya seriallarının istehsalı və xarici dilə tərcüməsi üzrə mükafatların verilməsi ilə bağlı elan
03/19/2021Viza prosedurlarının rəqəmsallaşdırılması
03/18/2021Bu gün bütün İtaliya və Səfirliyimiz Covid-19 pandemiyasının bütün qurbanlarını yad edir
03/16/2021Səfir Massari bu gün Komandir Xaçı rütbəsi ilə İtaliyanın Ulduzu Ordenini səfir Pərvin Mirzəzadəyə və Socarın vitse-prezident cənab Elşad Nəssirova təqdim etdi
03/11/2021LİNGUİST DİL MƏRKƏZİ TƏRƏFİNDƏN TƏŞKİL EDİLƏN KURSLAR
03/11/2021DANTE ALİGHİERİ CƏMİYYƏTİ
03/10/2021"İtaliyanın Bakıdakı Səfirliyi", İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin tarixinə və Bakıdakı İtalyan diplomatiyasının məkanlarına həsr olunmuş orijinal nəşr
03/09/2021Səfirliyin rəsmi saytının Azərbaycan dilində versiyası
03/09/2021Innovitalia - Elmi diplomatiya portalı
03/05/2021İtaliyanın və Azərbaycanın gənc şairlərinin əsərlərindən ibarət "Milyon illər sonra görüşdük" adlı antologiyanın ilkin təqdimatı
03/05/2021Programma "Invest Your Talent in Italy": apertura del bando per l’assegnazione delle borse di studio relative all’A.A. 2021/2022 – 2021/2022-ci akademik il üzrə "Invest Your Talent in Italy" təqaüd proqramına qeydiyyat başlandı
03/03/2021PROROGA DELL’OBBLIGO DELLO SPID: NUOVA SCADENZA 31 DICEMBRE 2022
02/22/2021L’Ambasciata d’Italia in Baku accoglie con estremo favore la costituzione di Confindustria Azerbaigian / İtaliyanın Bakıdakı Səfirliyi Konfindustriya Azərbaycanın yaradılmasını böyük rəğbətlə qarşılayır
02/17/2021 Bando di partecipazione a "Youth4Climate: Driving Ambition" - "Youth4Climate: Driving Ambition" -da iştirak etmək üçün müsabiqə
02/11/2021Bando per l'assegnazione di premi nazionali per la traduzione 2021/ 2021-ci il tərcümə üzrə milli mükafatların verilməsi üçün elan
02/04/2021L’Ambasciatore Augusto Massari ha incontrato oggi il ministro dell’economia Mikayil Jabbarov/Səfir Augusto Massari bu gün iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov ilə görüşdü
02/03/2021L’Italia si conferma partner prioritario dell’Azerbaigian: il gruppo italiano Maire Tecnimont firma nuovi contratti per 160 milioni di dollari/İtaliya Azərbaycanın prioritet tərəfdaşı kimi özünü təsdiqləyir: İtalyanın Maire Tecnimont şirkətlər qrupu 160 milyon dollarlıq yeni sazişlər imzalayır
01/29/2021PROROGA DELLA VALIDITA’ DEI PERMESSI DI SOGGIORNO
01/25/2021AGGIORNAMENTI SUL SISTEMA PUBBLICO PER LA GESTIONE DELL’IDENTITA’ DIGITALE DI CITTADINI E IMPRESE – CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO

5