This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Articoli

 

Articoli

Enter search data

DateDescription
06/08/2022İTALİYA ƏRAZİYƏSİNƏ GİRİŞLƏ BAĞLI YENİLƏNMİŞ SANİTAR NORMATİV REJİM HAQQINDA
05/27/2022AVVISO - REFERENDUM ABROGATIVI - 12 GIUGNO 2022
05/24/2022Italian Design Day. Baku, 24 maggio 2022
05/19/2022REFERENDUM ABROGATIVI 2022: CAMPAGNA INFORMATIVA
05/05/20222022-2023-cü tədris ili üçün İtaliya hökuməti tərəfindən xarici tələbələrə təqdim olunan təqaüdlərlə bağlı elan
04/26/2022REFERENDUM ABROGATIVI 2022 - ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO (ART. 4-
04/26/2022İTALYAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TƏŞVİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR İTALİYANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN TƏŞKİL OLUNACAQ 2022-Cİ İL TƏQVİMİNDƏ NƏZƏRDƏ TUTULAN İTALYAN MƏDƏNİYYƏT TƏDBİRLƏRİNİN SPONSORLAŞDIRILMASI İLƏ BAĞLI ELAN
04/26/2022REFERENDUM ABROGATIVI 2022: CAMPAGNA INFORMATIVA
04/08/2022VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
04/04/2022QISA MÜDDƏTLİ MÜQAVİLƏ İLƏ İŞÇİ QƏBULU ÜZRƏ ELAN
03/25/2022XƏBƏRDARLIQ - VİZA ŞÖBƏSİNİN TELEFON XİDMƏTİ
03/23/2022PAGAMENTO DELLE PENSIONI INPS ALL'ESTERO – CAMPAGNA DI VERIFICA DI ACCERTAMENTO DI ESISTENZA IN VITA PER GLI ANNI 2022 E 2023.
03/16/2022Avviso di pre-informazione esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attivita’ ausiliarie al rilascio di visti di ingresso
03/10/20222022-ci il tərcümə üzrə milli mükafatların verilməsi üçün elan
03/08/2022Launch of the Virtual Kurgan Archaeological Park "V-KAP project" - Tuesday, 15 March 2022 - 15:00 hrs.
02/28/2022Covid-19 fövqəlada hal ilə bağlı yeniliklər: İtaliya Səhiyyə Nazirliyinin 22.02.2022-ci il tarixli sərəncamı
01/24/20222022/2023-ci akademik illər üzrə "Invest Your Talent in Italy" təqaüd proqramına qeydiyyat başlandı
01/17/2022Aggiornamento emergenza Covid-19: Ordinanza Ministero italiano della Salute del 14.12.2021
12/16/2021Certificati Anagrafici
12/01/2021la “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo” a Baku si colora di tre stelle Michelin

5