This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Articoli

 

Articoli

Enter search data

DateDescription
08/19/2022ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022: OBBLIGHI E DIVIETI CHE INCOMBONO SUGLI ELETTORI
08/16/2022Announcement of the "Science, she says" Award for foreign female researchers who have particularly distinguished themselves in the country in which they work
08/10/2022AVVISO DI ASSUNZIONE DI N.1 IMPIEGATO A CONTRATTO
08/09/2022BORSE DI STUDIO STUDY IN ITALY: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
08/05/2022Bando di gara n.312 del 15 luglio 2022- Esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività al rilascio dei visti di ingresso in Italia- Informazioni
08/05/2022Bando di gara n.312 del 15 luglio 2022- Esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività al rilascio dei visti di ingresso in Italia- Informazioni
08/03/2022Bando di gara n.312 del 15 luglio 2022- Esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività al rilascio dei visti di ingresso in Italia- Informazioni
08/02/2022Bando di gara- Esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliare al rilascio dei visti di ingresso in Italia
08/02/2022Elezioni politiche 25 settembre 2022: elettori temporaneamente all’estero
07/28/2022Elezioni politiche 25 settembre 2022: campagna informativa
07/22/2022ELEZIONI POLITICHE 2022: INDIZIONE E OPZIONE DI VOTO IN ITALIA
07/18/2022İtaliya ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq üçün milli vizalar – Akademik il 2022 – 2023
07/18/2022 Comunicazione importante relativa alla Gara per l’esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio dei visti di ingresso in Italia
06/08/2022İTALİYA ƏRAZİYƏSİNƏ GİRİŞLƏ BAĞLI YENİLƏNMİŞ SANİTAR NORMATİV REJİM HAQQINDA
05/27/2022AVVISO - REFERENDUM ABROGATIVI - 12 GIUGNO 2022
05/24/2022Italian Design Day. Baku, 24 maggio 2022
05/19/2022REFERENDUM ABROGATIVI 2022: CAMPAGNA INFORMATIVA
05/05/20222022-2023-cü tədris ili üçün İtaliya hökuməti tərəfindən xarici tələbələrə təqdim olunan təqaüdlərlə bağlı elan
04/26/2022REFERENDUM ABROGATIVI 2022 - ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO (ART. 4-
04/26/2022İTALYAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TƏŞVİQİ İLƏ ƏLAQƏDAR İTALİYANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN TƏŞKİL OLUNACAQ 2022-Cİ İL TƏQVİMİNDƏ NƏZƏRDƏ TUTULAN İTALYAN MƏDƏNİYYƏT TƏDBİRLƏRİNİN SPONSORLAŞDIRILMASI İLƏ BAĞLI ELAN

5