This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

İtaliyanın beynəlxalq səviyyədə sülh və humanitar təşəbbüslərdə iştirakına yönəlmiş töhfələrin ödənilməsi prosedurları

Date:

08/12/2021


İtaliyanın beynəlxalq səviyyədə sülh və humanitar təşəbbüslərdə iştirakına yönəlmiş töhfələrin ödənilməsi prosedurları

2019-cu il Büdcə Qanunu (qanun 30 dekabr 2018, n.145 "2019-cu maliyyə ili üçün dövlət büdcəsi və 2019-2021-ci illər üçün üç illik büdcə"),180/1992 saylı Qanunu ləğv edərək, 18/1967-ci il tarixli Prezident Fərmanını "İtaliyanın beynəlxalq sülh və humanitar təşəbbüslərdə iştirakına yönəlmiş töhfələrin ödənilməsi üçün yeni üsullar" ı ehtiva edən 23-ter maddəsi ilə dəyişdirdi.

Şəxsi subyektlərin töhfə verməyi əldə etmək məqsədi ilə təqdim etdiyi təklifləri əldə etməyə aid ətraflı məlumatı MAECI saytından əlda edə bilərsiniz:

https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/criterimodalita/criteri-e-modalita.html


665