This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Avtomobil sənayesi

 

Avtomobil sənayesi

Ölkədə təxminən 1 milyon nəqliyyat vasitəsi qeydiyyata alınmışdır. Ortalama sakin/nəqliyyat vasitəsi üzrə nisbətə görə min nəfərə 105 nəqliyyat vasitəsi düşür. Avtomobillər bütün nəqliyyat vasitələrinin 82%-ni, yük maşınlar 12,7%, avtobuslar isə 3,2%-ni təşkil edir. Alınan avtomobillərin əksəriyyəti fərdi qaydada idxal olunur. İdxalata gəlincə, 2012-ci ildə təxminən 90.000 vasitə idxal edilmişdir. Azərbaycan Statistika Komitəsinin məlumatına görə, son 5 ildə əhalinin hər min nəfərinə düşən nəqliyyat vasitələrinin sayı 1,5 dəfə artıb.

Qeyd etmək lazımdır ki, bir litr benzin (93 və 95 oktan) 50 sentə bərabərdir. Benzin Qərbi Avropada istifadə olunan yanacaq ilə müqayisədə olduqca "çirkli" dir. Eyni şeylər dizelə də aid olduğundan, xüsusilə "ümumi relsli" mühərriklərin injektorlarını tez-tez dəyişdirmək tələb olunur. Bu yaxınlarda bazara 98 oktanlı benzin (1,50 AZN) də təqdim edildi.


87