This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

İmzalanmış sənədlər

 

İmzalanmış sənədlər

İtaliya Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında qüvvədə olan əsas müqavilələr

 

Ümumi xarakterli müqavilələr

 

- 8 May 1992-ci ildə imzalanmış və qüvvəyə minən diplomatik əlaqələrin qurulmasına dair protokol;

 

- 25 sentyabr 1997-ci ildə imzalanmış və qüvvəyə minən münasibətlərin prinsiplərinə dair birgə bəyannamə;

 

- 7 dekabr 2010-cu ildə imzalanmış və 13 avqust 2011-ci il tarixində qüvvəyə minmiş diplomatik və xidməti pasportlar üçün giriş vizalarının ləğvi barədə razılaşma.

 

Siyasi məzmunlu müqavilələr

 

- 1 oktyabr 1998-ci ildə imzalanmış və qüvvəyə minən müvafiq Xarici İşlər Nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında Protokol;

 

- 25 Fevral 2005-ci ildə imzalanmış və qüvvəyə minən Ədliyyə Nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum;

 

- 6 dekabr 2005-ci ildə imzalanmış və 25 oktyabr 2006-cı ildə qüvvəyə minən rabitə təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsi;

 

- 20 oktyabr 2006-cı ildə imzalanmış və qüvvəyə minən Kənd Təsərrüfatı Nazirlikləri arasında Anlaşma Memorandumu;

 

- 20 aprel 2012-ci ildə imzalanmış və qüvvəyə minən Kənd Təsərrüfatı Nazirlikləri arasında Protokol;

 

- 6 noyabr 2012-ci ildə imzalanan və 7 fevral 2017-ci ildə qüvvəyə minən müdafiə əməkdaşlığı haqqında müqavilə.

 

İqtisadi məzmunlu  müqavilələr

 

- 25 sentyabr 1997-ci ildə imzalanmış və 25 May 1998-ci ildə qüvvəyə minən turizm əməkdaşlığı haqqında Saziş;

 

- 25 sentyabr 1997-ci ildən bəri imzalanmış və qüvvədə olan iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Bəyannamə;

 

- 25 sentyabr 1997-ci ildə imzalanan və 30 iyun 1999-cu ildə qüvvəyə minən hava xidmətləri haqqında Saziş;

 

- 25 Noyabr 2004-cü ildə imzalanmış və qüvvəyə minən İqtisadi əlaqələr üzrə məşvərət forumunun yaradılması haqqında Birgə bəyannamə;

 

- 24 fevral 2005-ci ildə imzalanan gömrük sahəsində qarşılıqlı inzibati yardım müqaviləsi, 16 May 2006-cı ildə qüvvəyə minmişdir;

 

- 12 dekabr 2007-ci il tarixində imzalanmış və qüvvəyə minən İqtisadiyyat Nazirlikləri arasında təbii qazla bağlı əməkdaşlıq Protokolu;

 

- 21 iyul 2004-cü il tarixində imzalanmış və 13 avqust 2011-ci il tarixində qüvvəyə minmiş ikiqat vergitutmanın qarşısının alınması haqqında Konvensiya;

 

- 13 noyabr 2013-cü il tarixində imzalanmış və qüvvəyə minən ICE (İtaliya Ticarət Agentliyi) və AzPromo (Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu) arasında Anlaşma Memorandumu;

 

- 14 İyul 2014-cü il tarixində imzalanmış və 7 yanvar 2015-ci il tarixində qüvvəyə minən iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu.

 

Mədəniyyət və elm sahəsində müqavilələr

 

- 25 sentyabr 1997-ci ildə imzalanmış və qüvvəyə minən mədəni əməkdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə;

 

- 1 iyun 2002-ci ildə imzalanmış və 6 sentyabr 2006-cı ildə qüvvəyə minən mədəni, elmi və texnoloji əməkdaşlıq müqaviləsi;

 

- 14 İyul 2014-cü il tarixində imzalanmış və 7 yanvar 2015-ci il tarixində qüvvəyə minən mədəni əməkdaşlıq üzrə Anlaşma Memorandumu;

 

- 14 iyul 2014-cü il tarixdə imzalanmış və 7 yanvar 2015-ci il tarixində qüvvəyə minən İdman sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu;

 

- 18 iyul 2018-ci il tarixində imzalanmış və həmin tarixdə qüvvəyə minən, İtaliyanın Təhsil, Universitetlər və Tədqiqat Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi arasında ali təhsil haqqında Birgə Bəyannamə;

 

-Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə İtaliya Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi arasında 18 iyul 2018-ci il tarixində imzalanmış və həmin tarixdə qüvvəyə minən baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında texniki müqavilə.

 

2021-2023-cü illər üçün elm və texnoloji əməkdaşlıq sahəsində ikitərəfli icra protokolu, 9 dekabr 2020-ci ildə imzalanmış və qüvvəyə minmişdir.

 

Sosial məzmunlu müqavilələr

 

- Müvafiq Əmək Nazirlikləri arasında əmək, immiqrasiya və sosial siyasətlərə dair imzalanan və 10 dekabr 2002-ci il tarixində qüvvəyə minən Anlaşma Memorandumu.

 


53