This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

“Vivere all'Italiana” kataloqunun nəşri – 2017-ci il buraxılışı

 

“Vivere all'Italiana” kataloqunun nəşri – 2017-ci il buraxılışı

Diplomatik-konsulluq şəbəkəsi və İtaliyanın Mədəniyyət İnstitutları tərəfindən əlaqələndirilmiş təşviqat tədbirlərini bir cilddə toplayan "Vivere all'Italiana"(İtalyansayağı yaşamaq) kataloqunun (2017-ci il Buraxılışı) elektron versiyası aşağıda dərc edilmişdir.

“Vivere all'Italiana” kataloqunun nəşri – 2017-ci il buraxılışı

 


355