This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

İtaliya İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyinin Bülleteni - " The Narrow Path"

 

İtaliya İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyinin Bülleteni -

İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyi, xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə, xarici bazarların aparıcı iştirakçılarına hökumət tərəfindən həyata keçirilən islahatlarını göstərmək üçün əsas islahatlar və İtaliyadakı iqtisadi və maliyyə vəziyyətinin tendensiyası barədə peşəkar ictimaiyyəti yeniləməyi hədəfləyən ingilis dilində "The Narrow Path" adlı xəbər bülleteni dərc etmişdir.

The Narrow Path - Onuncu buraxılış

The Narrow Path - Doqquzuncu buraxılış


391