This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Qaydalar və təkliflər

 

Qaydalar və təkliflər

invitalia

QAYDALAR VƏ TƏKLIFLƏR

90-cı illərdə İtaliyanın normativ, vergi və imtiyazlar sisteminin Avropa standartlarına uyğunlaşdırmasına imkan verən struktur islahatları həyata keçirildi.

Xüsusilə əmək bazarı, kredit, enerji və dövlət idarəetməsi sahələrində mühüm islahatlar həyata keçirilmişdir

İqtisadi qanunvericiliyin üç əsas sektorunda köklü dəyişikliklər edilmişdir. İslahatların əsas xətti, italyan sistemini iqtisadi şirkətlər üçün daha cəlbedici və beynəlxalq arenada daha rəqabətli etmək üçün ən qabaqcıl ölkələrin qaydalarına uyğunlaşdırılması idi. Invitalia saytı, son iqtisadi islahatlarla bağlı İtaliyada ticarət və istehsal imkanlarına dair dəqiq məlumatları dörd dildə təqdim edir.


49