This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

İxracat sığortası

 

İxracat sığortası

SACE-nin veb saytı

İxracat sığortası

 

SACE səhmdar cəmiyyəti

Xarici ticarət sığortası xidmətləri

• İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən imzalanmış nizamnamə kapitalı ilə ixrac kredit sığortası şirkəti;

• İtalyan şirkətlərinin beynəlxalq əməliyyatlarda məruz qaldıqları siyasi, iqtisadi və ticari risklərinin sığorta və təkrar sığortasını öz üzərinə götürür.

• SACE İtaliyanın kiçik və orta müəssisələrinin ixracatını dəstəkləmək məqsədilə, onların sığorta təminatını asanlaşdıraraq iki əməkdaşlıq strategiyası təklif edir:

• birbaşa strategiya dedikdə, müxtəlif xarici debitorlarla davamlı işgüzar əlaqələr quran şirkətlər üçün nəzərdə tutulan əsas mövcud sığorta növləri arasında Sığorta Siyasəti xüsusi yer tutur.


• dolayı strategiya, yəni bankların və/və ya özəl sığorta şirkətlərinin vasitəçiliyi ilə fəaliyyət;

 


77