This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

CEL

 

CEL

Xaricdəki italyan şirkətləri (CEL) tərəfindən həyata keçirilən işlərin sertifikatlaşdırılması üzrə maddə 84 DPR 207/2010

Xaricdəki italyan şirkətləri tərəfindən həyata keçirilən işlərin sertifikatlaşdırılması üçün, səfirlikdə texniki heyət siyahısının yaradılması barədə məlumat verilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu səfirliyin texniki heyətinin siyahısında qeydiyyatdan keçmək üçün aşağıdakı sənədləri göndərmək lazımdır:

 

a) müvafiq peşə sahibləri birliyində (mühəndislər və ya memarlar) qeydiyyatı təsdiq edən sənədlər;

b) İtaliya qanunvericiliyi və xüsusən də, Müqavilələr məcəlləsinə (Qanunvericilik Fərmanı, 12 Aprel 2006, n. 163) uyğun olan özünü sertifikatlaşdırma bəyannaməsi və müvafiq icra qaydaları (Respublika Prezidentinin 5 Oktyabr 2010-cu il 207 saylı fərmanı);

c) aşağıdakı blankın doldurulması .

Prezidentin 5 oktyabr 2010-cu il tarixli Sərəncamının 84-cü maddəsinin icrasına əsasən

Texniki heyətin təsdiqi üçün blank:

 

Adı:

Soyadı:

Doğum yeri:

Vergi kodu:

Qeydiyyat ünvanı:

Mənsub olduğu peşə sahibləri birliyi orqanı:

Peşə sahibləri birliyinin ünvanı:

Peşə sahibləri birliyində qeydiyyata alındığı tarix:

Qeydiyyat nömrəsi:

Tam ünvan:

Telefonlar:

Fax:

Email ünvanı:

Təsdiqlənmiş email ünvanı:

 

Adıçəkilən blankı buradan yükləmək mümkündür.

 


145