This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Maliyyə və investisiyalar

 

Maliyyə və investisiyalar

SIMEST veb saytı

Maliyyə və investisiyalar

SIMEST səhmdar cəmiyyəti

İtalyan şirkətlərinin xaricdə inkişafı və təşviqi üçün maliyyə

 

• İtaliya hökumətinin nəzarətində olan və səhmlərin 76% -nə sahib olan bu şirkət banklara, müəssisələrə, sahibkar birliklərinə məxsusdur;

•Xaricdə ticari mübadilələrə və investisiyalara dəstək kimi iki əsas fəaliyyət kanalından istifadə edərək ticarət, sənətkarlıq və turizm şirkətləri, habelə kooperativlər, konsorsiumlar və digər iqtisadi təşkilatlar da daxil olmaqla, bütün italyan şirkətlərinin, xüsusən də kiçik və orta müəssisələrin xaricdəki fəaliyyətlərini təbliğ edir və dəstəkləyir:

• xaricdə investisiyaların işə salınması və həyata keçirilməsinin bütün mərhələlərində yardım və məsləhət xidmətləri göstərir;

• birbaşa təşviq və güzəştlərin idarə olunması yolu ilə italyan şirkətlərinin xaricdəki investisiyalarına maliyyə dəstəyi verir;

SIMEST xarici şirkətlərin kapitalında iştirakı edən institusional partnyor kimi yeni layihələrdə yaranacaq riskləri bölüşür, xarici bazarlarda çoxillik təcrübəsindən faydalamnmağa imkan verir və onların dünya üzrə yüzlərlə layihədə iştirakını təmin edir.

• İstehsalat Nazirliyinin müəssisə kapitalı fondlarını idarə edir;

• İtalyan ixracatçılarına verilən kreditlər üzrə faiz ödəmələrini həyata keçirir;

• Daimi ticarət obyektlərinin tikintisi ilə bağlı xərcləri maliyyələşdirir;

• Texniki-iqtisadi araşdırmaları maliyyələşdirir və texniki yardımla təmin edir;

• Beynəlxalq tenderlərin xərclərini maliyyələşdirir;

• Biznes planlarının dəyərləndirilməsi üzrə əməliyyatları həyata keçirir.

 


106