This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Təkmilləşmə

 

Təkmilləşmə

Formez veb saytı

 

Təkmilləşmə

FORMEZ

Təlim və Tədqiqat Mərkəzi

• əsasən yerli idarəetmə orqanlarına texniki yardım, təlim və məlumat xidmətləri göstərən qurum;

• dövlət və özəl təşkilatlarla birlikdə milli və beynəlxalq səviyyədə texniki yardım və təlim proqramlarında iştirak edir;

• Sportello Impresa di Formez ofisi Bir pəncərə prinsipinin yaradılması və inkişaf etdirilməsində yerli hakimiyyət orqanlarına dəstək məqsədi ilə davamlı təlim, yardım və konsaltinq fəaliyyəti ilə məşğuldur.


108