This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Təsdiq sənədi

 

Təsdiq sənədi

TƏSDİQ SƏNƏDİ

Əcnəbilər və xaricdə yaşayan italyanlar, konsulluğa lazımi sənədlərlə birlikdə ərizə forması təqdim edərək, İtaliyadakı universitetlərə müraciət edə bilərlər. Bu sənədlər, xaricdə əldə olunan təhsil haqqında sənədin qiymətləndirilməsinə əsasən səlahiyyətli italyan qurumları tərəfindən təsdiqlənməlidir. Konsulluğun tələbə şöbəsi, Təsdiq sənədinin verilməsi üçün, orta ixtias haqqında alınan sənədin universitetə qəbul üçün uyğunluğunu yoxlamalı və təsdiqləməlidir.


45