This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Avviso Importante!/ Vacib məlumat!

Date:

11/06/2019


Avviso Importante!/ Vacib məlumat!

AVVISO IMPORTANTE!!!
SI INFORMA L’UTENZA CHE, A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO, IL SERVIZIO DI EMISSIONE VISTI DA PARTE DELLA CANCELLERIA CONSOLARE È SOSPESO FINO A NUOVO AVVISO. NON SARA’ PURTROPPO POSSIBILE ACCETTARE DOMANDE DI VISTO PER PARTENZE FINO AL 18 NOVEMBRE. CI SCUSIAMO PER GLI INCONVIENTI CAUSATI.

SI INFORMA CHE TUTTI COLORO HANNO PRESENTATO LA DOMANDA DI VISTO PER I VOLI FINO AL 18 NOVEMBRE POSSONO RECARSI A VISAMETRIC PER AVERE IL RIMBORSO DELLA PERCEZIONE CONSOLARE-

***

VACİB MƏLUMAT!!!
İSTİFADƏÇİLƏRİN NƏZƏRİNƏ ÇATDIRILIR Kİ, TEXNİKİ PROBLEMƏ GÖRƏ KONSULLUQ TƏRƏFİNDƏN VİZA VERİLMƏSİ PROSEDURU VERİLƏCƏK YENİ MƏLUMATA QƏDƏR DAYANDIRILIR. TƏƏSSÜFLƏR OLSUN Kİ, 18 NOYABR TARİXİNƏ QƏDƏR OLAN GEDİŞLƏR ÜÇÜN VİZA SORĞULARININ QƏBUL EDİLMƏSİ MÜMKÜN OLMAYACAQ. MÖVCUD VƏZİYYƏTƏ GÖRƏ ÜZR İSTƏYİRİK.

BİLDİRİLİR Kİ, 18 NOYABR TARİXİNƏDƏK UÇUŞLARI OLAN VİZA SORĞUSU TƏQDİM EDƏN ŞƏXSLƏR VİZAMETRİKƏ YAXINLAŞARAQ VİZA RÜSUMLARINI GERİ ALA BİLƏR.


532