Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

SOCIETA` DANTE ALIGHIERI

Data:

09/05/2019


SOCIETA` DANTE ALIGHIERI

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

La Società Dante Alighieri è stata fondata nel 1889 a Roma con lo scopo di “tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo”. Per il conseguimento delle sue finalità, la società “Dante Alighieri” si avvale di Comitati all’estero. La “Dante Alighieri” istituisce e sussidia scuole, biblioteche, circoli e corsi di lingua e cultura italiane in Italia e nel mondo. In Italia sono presenti 81 Comitati, nel mondo 401. Il comitato di Baku è stato fondato nel gennaio del 2013 ed è riconosciuta come associazione autorizzata ad emettere la certificazione PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) che attesta la conoscenza della lingua italiana come lingua straniera. Per la prima volta, nel 2019 verrà realizzato l’esame per il certificato PLIDA nel mese di maggio, grazie alla licenza ottenuta dal centro di certificazione PLIDA Società Dante Alighieri a Roma.

Corso Intensivo Estivo:

Gruppi minimo 7 allievi, massimo12 allievi

• Durata: 12 Luglio- 14 Agosto 2019, 6 ore alla settimana
• Totale ore del corso: 30 ore, 5 settimana.

Gruppo I – lunedi-mercoledi- venerdi – 18.30-20.30
Gruppo II – martedi- giovedi – sabato 18.30-20.30

Con questo modulo l’allievo sarà in grado di:

• interagire oralmente, in modo semplice ed essenziale;
• soddisfare bisogni comunicativi di tipo concreto e quotidiano;
• acquisire i primi elementi della pronuncia e della grafia della lingua italiana;
• dare e chiedere informazioni su nomi, professioni, nazionalità;
• descrivere e confrontare persone in termini di aspetto, carattere, età;
• utilizzare frasi quotidiane di uso frequente;

Docenti: Le lezioni vengono svolte dal docente madrelingua italiana e madrelingua azerbaigiana.

Manuale: I materiali didattici sono a carico del Comitato di Baku della Società Dante Alighieri.

Certificazione: Il Corso si conclude con un test di verifica delle competenze acquisite per poter ricevere un certificato.
Accesso: L’accesso al corso intensivo avviene attraverso un colloquio di orientamento.

 

Contatti:
E-mail: dantebaku@gmail.com/ plida.baku@gmail.com
Tel: +994515041024

İndirizzo:
Università del Turismo e del Managment dell’Azerbaigian
(Azerbaijan Tourism and Management University)
Via Koroglu Rahimov 822/23 (Ganclik m.)

************************************************************************************************

DANTE ALİGHİERİ CƏMİYYƏTİ

Dante Alighieri Cəmiyyəti 1889-cu ildə “dünyada italyan dili və mədəniyyətinin qorunması və təbliği’’ məqsədi ilə Romada yaradılmışdır. Cəmiyyət bunu xaricdəki komitələri vasitəsi ilə formalaşdırdığı "Dante Alighieri" mərkəzləri, kitabxanaları, italyan dili və mədəniyyəti klubları və kursları təşkil etməklə icra edir. Dante Alighieri Cəmiyyətinin Italiyada 81, dünya üzrə isə 401 komitəsi mövcuddur. Onlardan biri də 2013-cü ildə Bakıda açılmış və rəsmi olaraq italyan dili üzrə bilikləri təsdiq edən PLIDA sertifikatı verən (İtalyan Dili Dahiyəsi Dante Alighieri) imtahan mərkəzi kimi tanınır. Bakı komitəsi Dante Alighieri Cəmiyyəti tərəfindən təsis edilən PLIDA sertifikatı üzrə Romadan imtahan mərkəzi lisenziyasını alaraq, 2019-cu ilin may ayından etibarən ilk dəfə bu imtahanları təşkil edə biləcək.

İtalyan dili üzrə intensiv yay kursları

İştirakçı sayı: minimum 7 və maksimum 12 nəfər.

• Müddət: 12 İyul-14 Avqust 2019-cu il. Dərslər həftədə 6 saat olmaqla keçirilir.
• Cəmi: 5 həftə, 30 saat.

I Qrup – Həftənin birinci, üçüncü və beşinci günləri, saat 18.30-20.30
II Qrup – Həftətin ikinci, dördüncü və altıncı günləri 18.30-20.30

Bu proqram vasitəsiylə tələbələr aşağıda qeyd edilən biliklərə sahib olacaqlar:

• Zəruri mövzularda sadə şəkildə özünü ifadə etmək və anlamaq bacarığı.
• Gündəlik ünsiyyət ehtiyaclarını təmin etmək bacarığı;
• Fikir və istəklərini dilə gətirmək bacarığı;
• Gündəlik həyatda köməyə çatacaq səviyyədə ifadələr;
• İtalyan dilinin tələffüzü ilə bağlı fonetik qaydalar, əsas qramatik biliklər:

Müəllimlər: Dərslər dildaşıyıcısı və yerli müəllimlər tərəfindən kommunikativ/interaktiv metodlar əsasında keçirilir. Bu metod iştirakçıların nitqinin fəal olmasını və daha çox ünsiyyətdə olmalarını təmin edir.

Vəsait: Dərs materialları Dante Alighieri Cəmiyyətinin Bakı Komitəsi tərəfindən təmin ediləcəkdir.

Sertifikat: İntensiv kursu yekunlaşdıran iştirakçılar müvafiq imtahan verdikdən sonra sertifikat əldə edəcəklər.
Qəbul: İntensiv kursa qəbul istiqamətləndirici müsahibə əsasında keçirilir.

Əlaqə:
E-mail: dantebaku@gmail.com/plida.baku@gmail.com
Tel: +994515041024

Ünvan:
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Koroglu Rahimov küç. 822/23 (Gənclik m.)

 


472