Ambasciata d'Italia - Baku

PRENOT@MI: İTALİYANIN BAKIDAKI SƏFİRLİYİNDƏ VİZA GÖRÜŞLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ ÜÇÜN YENİ SİSTEM !!! Görüş götürmək ekskluziv olaraq yalnız yeni portal vasitəsilə mümkündür. Viza sənədlərini təqdim etmək və ya prosedurları asanlaşdırmaq üçün öz xidmətlərini ödəniş müqabilində təklif edən mümkün vasitəçilərdən ehtiyat etmək tövsiyə olunur.

Xəbərlər və Mətbuata Açıqlamalar

8 IYUN GÜNORTADAN SONRA SƏFIRLIYIN BAĞLANMASI ILƏ BAĞLI BILDIRIŞ
8 IYUN GÜNORTADAN SONRA SƏFIRLIYIN BAĞLANMASI ILƏ BAĞLI BILDIRIŞ06/05/2023

Xidməti ehtiyacla bağlı İtaliyanın Bakıdakı Səfirliyi cümə axşamı 8 iyun 2023-cü il tarixində 12.00-dən etibarən bağlı olacaq. Bu, öncədən təyin edilmiş konsulluq və viza xidmətlərinə aid edilmir. Bununla əlaqədar istifadəçilərdən mümkün qədər punktual olmaq tələb olunur.

Read more
Quinta edizione del premio Vivo d'arte per artisti italiani residenti all'estero (scadenza 18 giugno 2023)
Quinta edizione del premio "Vivo d'arte" per artisti italiani residenti all'estero (scadenza 18 giugno 2023)05/10/2023

Prende il via la quinta edizione del concorso-premio "Vivo d'arte", dedicato ai giovani artisti italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE. Oggetto del concorso-premio e' la creazione di opere originali di teatro, danza e musica incentrate sul tema della contaminazione e dell'incontro con la cultura del paese di...

Read more
Avviso di assunzione di N.2 impiegati a contratto
Avviso di assunzione di N.2 impiegati a contratto05/10/2023

L’Ambasciata d’Italia in Baku intende assumere n. 2 impiegati a contratto da adibire ai servizi di Autista-Commesso-Centralinista. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando. Cliccare sui link di seguito per visualizzare l'avviso di as...

Read more
Annullamento avviso di assunzione N.1 impiegati a contratto locale da adibire ai servizi di autista-centralinista-commesso
Annullamento avviso di assunzione N.1 impiegati a contratto locale da adibire ai servizi di autista-centralinista-commesso05/08/2023

Si comunica l'annullamento delle procedure di cui all'avviso di assunzione di n.1 impiegato ad adibire servizi di autista- commesso-centralinista pubblicato da questa Ambasciata in data 10.08.2022.

Read more
Rettifica Graduatoria finale degli idonei- Prove d'esame per l'assunzione di n.1 impiegato a contratto ad adibire ai servizi di assistente amministrativo
Rettifica Graduatoria finale degli idonei- Prove d'esame per l'assunzione di n.1 impiegato a contratto ad adibire ai servizi di assistente amministrativo05/08/2023

Di sguito si pubblica il documento che annulla e sostituisce la precedente graduatoria del 10/03/2023.

Read more
Bando di gara per l'esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento attività ausiliarie al rilascio di visti d'ingresso in Italia
Bando di gara per l'esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento attività ausiliarie al rilascio di visti d'ingresso in Italia04/28/2023

Si pubblica il Bando di gara per l'esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento attività ausiliarie al rilascio di visti d'ingresso in Italia- CIG n. 9294274589- Nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 4 del DM n.192/2017.

Read more
Tədbirlərin sponsorlaşdırılması ilə bağlı elan 2023
Tədbirlərin sponsorlaşdırılması ilə bağlı elan 202303/28/2023

İtaliyanın Azərbaycandakı Səfirliyi tərəfindən 2023-cü il ərzində keçiriləcək İtaliya mədəniyyət tədbirləri üçün sponsorluq müqaviləsi ilə bağlı elan dərc olunmuşdur.Sponsorluq müqaviləsi imzalamaqda maraqlı tərəflər öz təkliflərini 30 gün ərzində İt...

Read more
Graduatoria finale Concorso per assistente amministrativo a contratto03/10/2023

Di seguito si pubblica la Graudatoria finale del Concorso per assistente amministrativo a contratto.

Read more
Programma Invest Your Talent in Italy: apertura del bando per l’assegnazione delle borse di studio relative all’A.A. 2023/2024
Programma "Invest Your Talent in Italy": apertura del bando per l’assegnazione delle borse di studio relative all’A.A. 2023/202402/21/2023

L’Ambasciata informa che è stato aperto il bando per l’assegnazione delle borse di studio “Invest your talent in Italy” relative all’anno accademico 2023/2024. Le candidature dovranno essere inviate dagli studenti per via telematica entro il 3 marzo 2023 accedendo alla piattaforma dedicata: https://investyourtalentapplication.esteri.it/SitoInvestYourTalentApplication/progetto.asp

Read more
PUBBLICAZIONE PROVE D’ESAME
PUBBLICAZIONE PROVE D’ESAME02/03/2023

Con riferimento all’avviso di assunzione di n. 1 impiegato a contratto da adibire ai servizi di assistente amministrativo, viene di seguitopubblicato il calendario delle prove d’esame. I candidati dovranno trasmettere conferma dell’avvenuta ricezione della convocazione esclusivamente al seguente indirizzo: federica.scalora@esteri.it

Read more
Terrorist attack to the Embassy of Azerbaijan in Tehran
Terrorist attack to the Embassy of Azerbaijan in Tehran01/27/2023

The Italian Embassy express deep indignation at the cowardly terrorist attack against the Embassy of Azerbaijan in Tehran and extends sincere condolences to the family of who has fallen in the fulfilment of his duty. While wishing the injured a speedy recovery, we also express admiration for the prompt and courageous reaction...

Read more
Accesso servizi consolari online. Proroga
Accesso servizi consolari online. Proroga01/27/2023

Si avverte che è stato prorogato il termine del 31/12/2022 estendendolo al 31/12/2023 per dare la possibilità ai cittadini italiani di continuare ad accedere ai servizi consolari in rete senza impiegare lo SPID o la Carta d’identità elettronica (CIE) utilizzando le credenziali tradizionali.Il ...

Read more
Bando di gara n. 312 del 15/07/2022
Bando di gara n. 312 del 15/07/202212/16/2022

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L’ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ AUSILIARIE AL RILASCIO DI VISTI D’INGRESSO IN ITALIA.

Read more