This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Özünü sertifikatlaşdırma

 

Özünü sertifikatlaşdırma

Özünü sertifikatlaşdırma nədir?

12 Noyabr 2011, 183 saylı qanunun 15-ci bəndində göstərilən sertifikatlar və bəyannamələrlə bağlı yeni müddəalar 1 yanvar 2012-ci il tarixindən qüvvəyə minmişdir. Beləliklə, həmin tarixdən etibarən bu sertifikatlar yalnız fərdi şəxslər arasındakı münasibətlərdə etibarlıdır. Dövlət qurumları isə artıq özünü sertifikatlaşdırma sənədləri ilə əvəz edilməli olan sertifikatları tələb və qəbul edə bilməzlər.

http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/Autocertificazione.htm


37