Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Comunicazione per le Università locali – Progetto “Laureati per l’Italiano” / Universitetlərin diqqətinə – “Laureati per l’italiano” layihəsi barədə məlumat

Il progetto “Laureati per l’Italiano” giunge alla sua quarta edizione e si rinnova per l’anno accademico 2018/2019 con l’obiettivo dell’inserimento di docenti di lingua italiana nelle Università straniere anche in Azerbaijan.

Il programma, promosso dalla Direzione Generale Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), legherà con contratti della durata di un anno o sei mesi direttamente gli Atenei e i docenti, senza obblighi per lo Stato italiano. I corsi nei quali i docenti di lingua italiana saranno inseriti potranno essere di I o II livello (Master).

Qualora le università azerbaigiane fossero interessate, potranno compilare il modulo qui in allegato e inviarlo non più tardi dell’8 novembre presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Baku. Nel modulo da compilare l’Università dovrà inserire lo stipendio medio mensile che l’Ateneo erogherà direttamente al docente, la percentuale di tasse previste e altri benefit a discrezione dell’Università.

Il processo di selezione verrà effettuato dalle Università per Stranieri di Siena e Perugia e dall’Università degli Studi Roma Tre (Associazione CLIQ – Certificazione di Lingua Italiana di Qualità).

Una volta assegnato, l’Università azerbaigiana dovrà inviare l’accettazione del docente entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Ambasciata italiana.

Qualora le Università interessate ne facciano specifica richiesta, si potrà valutare l’erogazione di un contributo a parziale copertura dei
costi sostenuti dall’Università per l’assunzione.  

 

Italiyanın Azərbaycandakı Səfirliyi məlumat verir ki, “Laureati per l’italiano” layihəsinin dördüncü buraxılışı 2018/2019-cu təhsil ili üzrə yenilənmişdir. Layihənin məqsədi italyan dilini tədris edən italyan dilli müəllimlərin xarici universitetlərdə italyan dilini tədris etməsinə cəlb etməkdir.

İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin milli sistemin təşviqi üzrə Baş İdarəsi tərəfindən həyata keçirilən
layihə İtaliya dövləti qarşısında öhdəlik yaratmadan bilavasitə xarici Universitetlər və müəllimlər arasında bağlanacaq 1 il və ya 6 ay müddətli müqavilədən ibarətdir. Müəllimlər ali təhsil proqramları üzrə tədrisə cəlb oluna bilərlər.

Azərbaycan universitetləri layihəyə qoşulmaq niyyətində olduğu halda əlavə edilmiş ərizə blankını doldurub 8 noyabr tarixindən gec olmayaraq İtaliyanın Azərbaycandakı Səfirliyinə göndərə bilərlər. Ərizə blankında yerli universitet eyni iş üzrə yerli müəllimə ayrılan orta aylıq məvacib haqqını, yerli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergi faizi və güzəştlər göstərilməklə, qeyd etməlidir.

Müəllimlərin seçimi İtaliyanın Xaricilər üçün Siena və Perugia Universitetləri və 3-cü Roma Universiteti tərəfindən aparılacaqdır.

Yerli universitetlər Səfrilik tərəfindən seçimlərin nəticəsi ilə bağlı aldığı məlumatı aldığı gündən etibarən 15 gün ərzində müəllimin qəbul edilməsi ilə bağlı Səfirliyə cavab verməlidir.

Xüsusi ehtiyac olduğu halda layihədə iştirak etmək niyyətində olan universitetlərin müraciəti üzrə seçilmiş müəllimin xərclərinin qismən qarşılanması məsələsinə baxıla bilər.