Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Partecipazione del Sottosegretario di Stato Ivan Scalfarotto alla IV Riunione Ministeriale del Consiglio Consultivo del Corridoio Meridionale del Gas/İtaliyanın İqtisadi İnkişaf üzrə Baş Katibinin müavini cənab İvan Scalfarottonun Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının 4-cü iclasındakı iştirakı

Il Sottosegretario di Stato Ivan Scalfarotto ha partecipato oggi a Baku alla IV Riunione Ministeriale del Consiglio Consultivo del Corridoio Meridionale del Gas, aperta dall’intervento del Presidente dell’Azerbaijan Aliyev. La riunione e’ stata co-presieduta dal Vice Presidente della Commissione Europea, Maros Sevcovic, e dal Ministro dell’Energia dell’Azerbaigian, Parvin Shahbazov. Presenti Ministri e Vice Ministri dei Paesi partner del progetto e i rappresentanti del settore privato coinvolti.
In apertura della Riunione, il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha sottolineato l’importanza del progetto e del ruolo di Baku quale partner credibile e affidabile per la sicurezza energetica europea.

Nei suoi interventi, il Sottosegretario ha ribadito il convinto sostegno del Governo italiano al progetto TAP, la cui realizzazione costituisce un interesse strategico per la sicurezza degli approvvigionamenti europei e la diversificazione energetica, anche nel senso del crescente utilizzo di fonti di energia in linea con gli obiettivi ambientali fissati dalla COP21.
Il Sottosegretario ha rassicurato i partecipanti al progetto sulla continuità dell’impegno italiano in vista delle prossime imminenti elezioni politiche. “L’Italia, ha affermato il Sottosegretario, rimane determinata ad assicurare il pieno successo del progetto, nel quadro della collaborazione di alto livello instaurata con l’Azerbaigian e con gli altri Paesi coinvolti.” Egli ha anche ricordato i benefici portati dal progetto all’economia locale e alle numerose imprese italiane coinvolte.

İtaliyanın İqtisadi İnkişaf üzrə Baş Katibinin müavini cənab İvan Scalfarotto bu gün Azerbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin açılışını etdiyi Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının 4-cü iclasında iştirak etmişdir. Müşavirəyə Avropa Komissiyasının Vitse Prezidenti, Maroş Şevçoviç və Azərbaycanın Energetika Naziri Pərvin Şahbazov başçılıq etmişdir.İclasın açılışı zamanı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev layihənin vacibliyini eləcə də Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün etibarlı tərəfdaşı olan Bakının rolunu vurğuladı.

Dövlət katibinin müavini öz çıxışlarında İtaliya Dövlətinin Avropa tədarükünün təhlükəsizliyini və enerji diversifikasiyası üçün strateji maraq doğuran həmçinin COP21 tərəfindən təyin edilmiş ətraf mühitin məqsədlərinə uyğun olaraq enerji mənbələrinin istifadəsinin daha da artırılmasına yönəlmiş TAP layihəsinə dəstəyini yenidən qeyd etdi.İtaliyada növbəti ayda keçiriləcək əhəmiyyətli siyasi seçkiləri nəzərə alaraq dövlət katibinin müavini TAP layihəsinə İtaliyanın göstərəcəyi səylərin davamlılığını bir daha təsdiqlədi. Dövlət katibinin müavini bildirdi ki, İtaliya, Azərbaycan və TAP layihəsinə daxil olan ölkələrlə qurduğu əməkdaşlıq çərçivəsində TAP layihəsinin başa çatmasında öz səyini göstərəcək. O,eləcə də, İtaliyanın iqtisadiyyatına və çoxsaylı İtalyan şirkətlərinə TAP layihəsinin verdiyi töhvələri xatırlatdı.