Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Modifiche nella documentazione per i visti di studio / Təhsil vizası sənədlərində dəyişiklik olunması barədə

L’Ambasciata d’Italia comunica che per l’anno accademico 2018/2019 vorrebbe applicare alcune modifiche nella richiesta della documentazione necessaria per i visti di studio immatricolazione: gli studenti richiedenti il visto dovranno presentare la certificazione bancaria comprovante il possesso di risorse finanziarie stabilite dalla normativa MIUR (pari ad euro 5.889 annuali). Lo studente attesterà la propria disponibilità finanziaria attraverso un deposito in conto corrente presso istituto bancario italiano o presso qualunque filiale di Yapikredi Bank e si impegnerà a non ritirare tali fondi almeno sino al momento del completamento delle procedure per l’ottenimento del visto. In alternativa, lo studente potrà presentare un estratto dei movimenti degli ultimi sei mesi di un conto aperto presso qualunque altra banca. Si specifica inoltre che l’Ambasciata effettuerà una valutazione di merito, all’effettiva capacità dello studente di intraprendere gli studi in Italia nonché alla situazione complessiva personale e familiare dello studente.

Per l’elenco aggiornato della documentazione necessaria per il visto di studio in Italia si chiede di visitare www.visametric.az

******************

İtaliyanın Azərbaycandakı Səfirliyi məlumat verir ki, Səfirlik İtaliyada təhsil vizasına müraciət etmək üçün lazımlı sənədlər siyahısında dəyişkilik edib: vizaya müraciət edən tələbələr İtaliya Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunmuş məbləğdə (illik 5.889 Avro) maliyyə vəsaitinə malik olmasına dair bank arayışı təqdim etməlidir. Tələbə bu maliyyə vəsaitini göstərmək üçün İtaliya banklarının birində və ya Yapikredi Azərbaycan bankında cari hesabı üzrə arayış təqdim etməlidir. Sözügedən vəsait ən azı viza sorğusuna cavab verilənədək həmin hesabda qalmalıdır. Və yaxud tələbə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istənilən bankdan son 6 (altı) ayın bank əməliyyatlarını özündə əks etdirən arayış təqdim etməlidir. Səfirlik bildirir ki, maliyyə vəsaitindən əlavə tələbənin İtaliyada təhsil almaqda şəxsi hazırlığını, eləcə də ümumi şəxsi və ailəvi vəziyyətini diqqətə alacaqdır.

Təhsil vizası üçün lazımlı yenilənmiş sənədlərin siyahısı üçün www.visametric.az saytına daxil ola bilərsiniz.