Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Presentazione del progetto sul riciclo di pneumatici fuori uso nel parco industriale di Balakhani – “Balaxanı Sənaye Parkındakı avtomobil şinlərinin təkrar emalı zavodu” layihəsinin təqdimatı

Si e’ svolta oggi, presso l’Universita’ ADA, la presentazione del progetto sul riciclo di pneumatici fuori uso nel parco industriale di Balakhani.

La conferenza e’ stata aperta dal Vice Rettore dell’ADA, Fariz Ismayilzade, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia, Augusto Massari, e del Presidente del Comitato esecutivo di Temiz Shahar, Sig. Etibar Abbasov. Il progetto, denominato “The tire recycling plant in Balakhani Industrial Park”, sara’ realizzato grazie a un investimento della societa’ italiana Brio Group.

La presentazione ha rappresentato un importante momento di consultazione pubblica in merito al progetto proposto. La conferenza e’ parte integrante dello Studio di Impatto Ambientale del progetto, che verra’ consegnato al Ministero dell’Ambiente dell’Azerbaigian questa settimana.

Hanno partecipato alla conferenza i due rappresentati di Brio Group – il Direttore dott. Vitantonio Fanelli e il responsabile del settore energetico il dott. Gianluca Bonucci – il Presidente del Comitato esecutivo di Temiz Shahar – societa’ azerbaigiana che gestisce il parco industriale di Balakhani – il dott. Etibar Abbasov, e il direttore e la project manager di Iqlm, il dott. Mirzakhan Mansimov la dott.ssa Gulara Mammadova.

Il progetto nasce dall’iniziativa dell’azienda italiana Brio Group che, grazie al lavoro di consulenza svolto da Exen S.r.l. – una società italiana presente in Azerbaigian e nel Caucaso da diversi anni che si pone l’obiettivo di promuovere e facilitare la crescita di territori e imprese, e advisor di Brio Group – ha deciso di investire per la prima volta in Azerbaigian nel settore del riciclo e nel settore ambientale.

Il progetto e’ stato avviato a maggio 2018 e lo studio preliminare e’ stato commissionato da Brio Group a Iqlim, societa’ di consulenza azerbaigiana che offre servizi di ingegneria e ambientali e si occupa dello sviluppo di progetti tecnici e professionali.

Brio Group e’ una realta’ nata nel 2006 che opera principalmente nei settori della logistica integrata. Da circa due anni la societa’ ha deciso di diversificare il proprio core business, dedicandosi ad attivita’ relative al settore dell’energia rinnovabile. La societa’ ha cosi’ avviato, in Italia e all’estero, un processo di acquisizione di impianti a biomasse alimentati da oli combustibili, con i quali viene prodotta energia elettrica che viene successivamente venduta all’Ente nazionale di energia elettrica in Italia.

Il progetto nasce dall’idea di Brio Group di individuare un processo produttivo economico circolare, capace di completare le attivita’
dell’azienda. Collaborando con diversi partner istituzionali in Azerbaigian, Brio Group ha ottenuto uno studio sulla possibilita’
di riciclare pneumatici fuori uso in modo da ricavare biocombustibile di tipo avanzato da esportare e da utilizzare per alimentare gli impianti a biomasse in Italia. Brio Group, da circa un anno, porta avanti un progetto simile anche in Albania.

La base del progetto e’ il concetto di valorizzazione dei rifiuti e della sostenibilita di tale operazione. Come affermano i rappresentati di Brio Group, e’ necessario superare l’idea di smaltimento per abbracciare l’idea – certamente piu’ sostenibile – di riciclo. Il progetto mira infatti a riciclare totalmente gli pneumatici fuori uso presenti all’interno del Parco Industriale di Balakhani: i sottoprodotti – biocarburante, acciaio e carbone vegetale – verranno venduti in Italia e all’estero.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore Augusto Massari ha sottolineato l’importanza del progetto, primo nel suo genere in Azerbaigian, e che proprio per questo rappresenta un’opportunita’ unica per il Paese, il quale non e’ ancora riuscito a risolvere il problema relativo alle migliaia di tonnellate di pneumatici presenti nel proprio territorio che non vengono riciclate ma bruciate, causando danni irreversibili all’ambiente. Il problema puo’ essere trasformato in un’opportunita’ di business e in un’occasione utile all’approfondimento delle relazioni economiche e commerciali tra l’Italia e l’Azerbaigian. L’iniziativa – grazie all’intraprendenza di giovani imprenditori italiani dinamici e creativi – contribuira’ allaprotezione, allo sviluppo e alla difesa ambientale, uno dei settori prioritari per l’Azerbaigian. Si tratta di un progetto virtuoso che creera’ nuovi posti di lavoro e permettera’ all’Azerbaigian di aumentare e diversificare le proprie esportazioni.

******

Bu gün ADA Universitetində Balaxanı Sənaye Parkındakı istifadəyə yararsız avtomobil şinlərinin təkrar emalı layihəsinin təqdimatı keçirildi.

Konfransı ADA-nın prorektoru Fariz İsmayılzadə İtaliyanın Azərbaycandakı Səfiri cənab Augusto Massari və Təmiz Şəhər Təşkilatının
İcraiyyə Komitəsinin sədri Etibar Abbasovun iştirakı ilə açdı. “Balaxanı Sənaye Parkında avtomobil şinlərinin təkrar emalı zavodu” adlanan layihə İtaliyanın “Brio Group” şirkətinin sərmayəsi sayəsində həyata keçiriləcək.

Konfrans Azərbaycanın Ətraf Mühit Nazirliyinə bu həftə çatdırılacaq bu layihənin Ətraf Mühitə Təsirinin Qiymətləndirilməsinin ayrılmaz
tərkib hissəsidir.

Konfransda BRIO GROUP – un iki nümayəndəsi – direktor cənab Vitantonio Fanelli və enerji sektorunun rəhbəri cənab Gianluca Bonucci, Bakıda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı müasir standartlara uyğun fəaliyyət həyata keçirən “Təmiz şəhər – Azərbaycan” şirkətinin İcraiyyə Komitəsinin sədri və Balaxanı Sənaye Parkının meneceri cənab Etibar Abbasov, İQLM direktoru və layihə meneceri, cənab Mirzəxan Mansimov və Gulara Məmmədova iştirak etmişlər.

Layihə İtaliyanın BRIO GROUP şirkətinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Belə ki, bir neçə ildir ki, Azərbaycanda və Qafqazda fəliyyət
göstərən EXEN İtaliyan şirkəti tərəfindən həyata keçirilən konsultasiya işi sayəsində BRIO GROUP Azərbaycanda təkrar emal və ətraf mühit sahəsində ilk dəfə investisiya qoymağı qərara almışdır.

Layihə 2018-ci ilin may ayında başlamış və ön araşdırma BRIO GROUP tərəfindən mühəndislik və ətraf mühit xidmətləri təklif edən, texniki və peşə layihələrinin inkişafı ilə məşğul olan Azərbaycan konsaltinq şirkəti olan IQLIM-ə həvalə edilmişdir.

BRIO GROUP, əsasən vahid logistika sektorlarında fəaliyyət göstərən və 2006-cı ildə yaranmış bir şirkətdir. Təxminən iki ildir ki, şirkət
özünün əsas işlərini şaxələndirmək qərarına gəlib və bərpa olunan enerji sektoru ilə bağlı fəaliyyətlərə başlamışdır. Beləliklə, şirkət İtaliya və xaricdə elektrik enerjisi istehsal edən biokütlə bitkilərinin əldə edilməsi prosesinə başlamış və sonra əldə olunan elektrik enerjisini İtaliyanın milli elektrik şirkətinə satmışdır.

Layihə BRIO GROUP-un şirkətlərin fəaliyyətini tamamlaya bilən dairəvi iqtisadi istehsal prosesini müəyyənləşdirmə fikirindən irəli gəlir.
Azərbaycanda müxtəlif institusional tərəfdaşlarla əməkdaşlıq edən BRIO GROUP, ixrac üçün qabaqcıl bioyanacaq əldə etmək və İtaliyada biokütlə bitkilərinin bəslənməsi üçün istifadə olunması məqsədilə avtomobil şinlərinin təkrar emalı ilə əlaqədar
bir araşdırma əldə etmişdir. BRIO GROUP Albaniyada təxminən bir ildir oxşar layihə həyata keçirir.

Layihənin əsasını tullantıların qiymətləndirilməsi və bu əməliyyatın davamlılığı təşkil edir. BRIO GROUP nümayəndələri təsdiq edirlər ki, bu ideyanı əhatə etmək üçün məhv etmək deyil, təkrar emal həyata keçirmək lazımdır. Layihə Azərbaycanın Təmiz Şəhər şirkəti tərəfindən idarə olunan Balaxanı Sənaye Parkında olan avtomobil şinlərinin yenidən emal edilməsinə əsaslanır: əldə olunan bioyanacaq, polad və kömür – İtaliya və xaricdə satılacaq. Layihə yeni iş yerlərin açılmasına və Azərbaycana ixracını diversifikasiya edərək artırmağa imkan verəcək.

Vurğulamaq lazımdır ki, layihə Azərbaycanda ilk və yeganədir və bu səbəbdən ölkəmiz üçün vacib bir fürsətdir. Ölkə ərazisində minlərlə ton avtomobil şini mövcuddur ki, təkrar emal edilmədən birbaşa yandırılır və beləliklə, ətraf mühitə qarşısıalınmaz zərər dəyir.

BRIO GROUP-un məqsədi bu problemi ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır və bunu təkcə biznes imkanı kimi deyil, həmçinin İtaliya və Azərbaycan arasında mövcud olan iqtisadi və ticari əlaqələri dərinləşdirmək üçün faydalı bir fürsət kimi dəyərləndirir.

Cənab Səfir öz nitqində bu təşəbbüsdən çox məmnun olduğunu söylədi:

“Qeyri- stabil iqtisadi mühitin olmasına baxmayaraq, bənzər bir layihəyə məhz Azərbaycanda sərmayə qoymağa qərar verən bu canlı,
dinamik və yaradıcı gənc italyan sahibkarlarına heyran qalıram. Reallaşacaq bu layihə ölkə üçün prioritet sahə olan ətraf mühitin qorunması və inkişafına töhvə verəcəkdir. Bu təşəbbüs ölkə iqtisadiyyatını və ixracını diversifikasiya etməyə imkan verəcək, həmçinin İtaliya ilə Azərbaycan arasında mövcud olan əla ticarət əlaqələrini gücləndirəcəkdir “.