Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

PUBBLICAZIONE ONLINE DEL CATALOGO DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE INTEGRATA “VIVERE ALL’ITALIANA”

Anche quest’anno, con la pubblicazione on line del catalogo delle attività di promozione integrata effettuate nel 2018 dalla rete degli uffici diplomatico-consolari e degli Istituti Italiani di Cultura, si apre una finestra sull’offerta di diplomazia culturale a sostegno della proiezione del Sistema Paese, svolta in una logica d’insieme e col coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Per il 2018 sono stati censiti 8.777 eventi in 250 città di 110 Nazioni, con un aumento del 9,8% rispetto al 2017 e del 48,89% rispetto al 2016. Questo è stato possibile grazie all’impegno di tutta la rete e alle risorse del “Piano per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane”, lanciato nel 2017 e ispirato al concetto di promozione integrata istituzionale, capace cioè di mettere a fattor comune tutti i vantaggi competitivi associati al “marchio Italia” e all’italianità come stile di vita, con il motto “VIVERE ALL”ITALIANA”.

Gli eventi sono divisi per Paese e per “assi di riferimento” o settori uniformi: design/moda, archeologica/tutela del patrimonio, arti visive, cinema, lingua letteratura, editoria, promozione del sistema universitario italiano, cucina italiana, turismo e territori, spettacolo dal vivo (musica, teatro, danza), scienza, ricerca, innovazione, diplomazia economica.

Alcuni di questi settori, a loro volta, sono oggetto di rassegne periodiche, che si svolgono a date fisse contemporaneamente in tutto il mondo: design, ricerca, cinema, lingua, arte contemporanea, cucina.

Il programma #VivereAll’Italiana si colloca in un contesto internazionale che vede il nostro Paese come un punto di riferimento indiscusso in campo culturale, sia in ambito UNESCO sia nel contesto della dimensione culturale europea, promossa anche grazie alla rete EUNIC (l’associazione degli enti ufficiali di promozione dei Paesi membri).

Il catalogo è disponibile sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al link:

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/promozione-integrata-del-sistema/vivere-all-italiana.html

 

***********

Bu ildə, diplomatik-Konsulluq ofisləri şəbəkəsi və İtalyan Mədəniyyət qurumları tərəfindən icra edilən 2018-ci ildə həyata keçirilmiş təşviqat fəaliyyətini əks etdirən kataloqun onlayn nəşrinin paylaşılması ilə birlikdə İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyinin koordinasiyası ilə həyata keçirilən Ölkə sisteminin proqnozunu dəstəkləmək üçün mədəni diplomatiya təklifi ilə bir pəncərə açılır.

2018-ci ildə 110 Ölkənin 250 şəhərində 8.777 tədbir keçirildiyi qeydə alinib, tədbirlərin sayı 2017-ci ilə nisbətən 9,8 faiz, 2016-cı ilə nisbətən 48,89 faiz artımışdır. Bu nəticə bütün şəbəkənin öhdəliyi eləcə də 2017-ci ildə başlayan inteqrasiya edilmiş institusional təşviq konsepsiyasından ilhamlanan, yəni “İtalyan markası” və “VIVERE ALL’ITALIANA” şüarı altında İtalyan sayağı həyat tərzi kimi bütün rəqabət üstünlüklərini bölüşməyə qadir olan “İtalyan mədəniyyətinin və dilinin təbliğatının gücləndirilməsi planının“ resurslarına görə mümkün olmuşdur.

Tədbirlər Ölkələrə və ya vahid sektorlara bölünür: dizayn/moda, arxeologiya/irsin qorunması, vizual sənət, kino, dil ədəbiyyatı, nəşriyyat, İtalyan universitet sisteminin təşviqi, italyan mətbəxi, turizm və ərazilər, canlı tamaşalar (musiqi, teatr, rəqs), elm, tədqiqat, innovasiya, iqtisadi diplomatiya.

Bu sahələrdən bəziləri, öz növbəsində, dünyanın bir çox yerində eyni zamanda, sabit tarixlərdə baş verən dövrü təhlillərə əsaslanırlar: Dizayn, tədqiqat, kino, dil, müasir incəsənət,mətbəx.

#VivereAll’Italiana proqramı İtalyanı, həm UNESCO mühitində həm də EUNIC (üzv ölkələrin rəsmi təqdimat qurumlarının assosiyasiyası) şəbəkəsi sayəsində inkişaf edən Avropa mədəni ölçüsü kontekstində olan mədəniyyət sahəsində mübahisəsiz bir istinad nöqtəsi kimi görən beynəlxalq kontekstdə yerləşdirir.

 

Onlayn nəşrə İtaliyanın xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi web səhfəsində baxa bilərsiniz:

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/promozione-integrata-del-sistema/vivere-all-italiana.html