Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Pubblicazione bando di concorso per la concessione di premi per le traduzioni da finanziare con il Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero per il 2019 – 2019-cu il üçün xaricdə italyan dili və mədəniyyətinə dəstək Fondu tərəfindən maliyyələşdirilən tərcümə üzrə mükafatların verilməsi üçün müsabiqə elanı

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Italiano ha pubblicato un bando di concorso per la concessione di premi per le traduzioni da finanziare con il Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero per il 2019. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31 maggio 2019. Per l’anno 2019 sono banditi n.10 (dieci) premi in denaro per traduzioni in lingua italiana da lingue straniere o in lingua straniera dall’italiano. Sono ammesse le seguenti tipologie di opere:

a) Opere letterarie in prosa e poesia;

b) Opere di critica letteraria, critica artistica, saggistica, ricerca scientifica;

c) Sceneggiature cinematografiche e teatrali.

Possono presentare domanda singoli traduttori, case editrici, case di produzione cinematografica e teatrale. I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali – Via Michele Mercati, 4 – 00197 ROMA. I relativi allegati potranno essere consultati e scaricati ai seguenti link:

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/01/19E02023/s4

http://www.librari.beniculturali.it/it/notizie/notizia/Bando-di-concorso-per-la-concessione-di-premi-per-le-traduzioni-annualità-2019

Per ogni informazione i richiedenti potranno rivolgersi all’ufficio competente del Ministero Italiano (Tel: 06/67235002- Mail: dg-bic.servizio2@beniculturali.it) oppure all’Ambasciata d’Italia a Baku (ambasciata.baku@esteri.it)

*************

İtaliyanın Mədəniyyət Nazirliyi xaricdə italyan dili və mədəniyyətinə dəstək Fondu tərəfindən maliyyələşdirilən 2019-cu il üçün təsis edilən tərcümə üzrə mükafatların verilməsi üçün müsabiqə elan edir. Sənədlərin təqdim edilməsi üçün son tarix 31 may 2019. Xarici dildən italyan dilinə və ya italyan dilindən xarici dilə edilmiş tərcümələr üçün 2019- cu il üzrə aşağıda qeyd edilən tipologiyalarda 10 (on) pul mükafatı ayrılıb.

a) Nəzm və ya nəsr ilə yazılmış bədii əsərlər;

b) Ədəbi-bədii tənqid, qeyri-bədii əsərlər, elmi araşdırmalar;

c) Teatr və kinomatoqrafiya ssenariləri.

Sərbəst tərcüməçilər, nəşriyyatlar, teatr və kinomatoqrafiya müəssisələri sənəd təqdim edə bilər. Namizədlər iştirak ilə bağlı sənədləri yalnız İtaliyanın Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim etməlidirlər (Michele Mercati küç., 4 – 00197 ROMA). Aşağıda qeyd edilən link vasitəsilə lazımı məlumatları və qoşmaları əldə etmək mümkündür:

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/01/19E02023/s4

http://www.librari.beniculturali.it/it/notizie/notizia/Bando-di-concorso-per-la-concessione-di-premi-per-le-traduzioni-annualità-2019

Əlavə məlumat üçün maraqlanan şəxslər İtaliya Mədəniyyət Nazirliyinin səlahiyyətli şöbəsinə (Tel: 06/67235002- Mail: dg-bic.servizio2@beniculturali.it) və ya İtaliyanın Bakıdakı Səfirliyinə (ambasciata.baku@esteri.it) müraciət edə bilər.