Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

SOCIETA` DANTE ALIGHIERI

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 ha lo scopo di “ tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo ” . Per il conseguimento delle sue finalità, la società “Dante Alighieri” si avvale di Comitati all’estero. La “Dante Alighieri” istituisce e sussidia scuole, biblioteche, circoli e corsi di lingua e cultura italiane in Italia e nel mondo. In Italia sono presenti 81 Comitati, nel mondo 401.
Il comitato di Baku è stato fondato nel gennaio del 2013 . Nel Comitato di Baku vengono organizzati corsi per ogni livello. La metodologia d’insegnamento e il percorso didattico vengono decise in base all’obiettivo dello studente. Inoltre , nel nostro centro è realizzato l’esame per il certificato PLIDA ( Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) grazie alla licenza ottenuta dal centro di certificazione PLIDA Società Dante Alighieri a Roma. Sebbene le prime sessioni del 2020 siano state posticipate a causa della pandemia, la quella di novembre 2020 si è conclusa con successo. Le sessioni d’esame a partire da 2021 verranno svolte regolarmente.

Docenti: Le lezioni vengono svolte dal docente madrelingua italiana e madrelingua azerbaigiana.

Manuale: I materiali didattici sono a carico del Comitato di Baku della Società Dante Alighieri.

Certificazione: Il Corso si conclude con un test di verifica delle competenze acquisite per poter ricevere un certificato.
Accesso: L’accesso al corso intensivo avviene attraverso un colloquio di orientamento.

Contatti:
E-mail: dantebaku@gmail.com/ plida.baku@gmail.com
Tel: +994515041024

İndirizzo:
Università del Turismo e del Managment dell’Azerbaigian
(Azerbaijan Tourism and Management University)
Via Koroglu Rahimov 822/23 (Ganclik m.)

************************************************************************************************

DANTE ALİGHİERİ CƏMİYYƏTİ

Dante Alighieri Cəmiyyəti 1889-cu ildə “dünyada italyan dili və mədəniyyətinin qorunması və təbliği’’ məqsədi ilə yaradılmışdır. Cəmiyyət bunu xaricdəki komitələri vasitəsi ilə formalaşdırdığı “Dante Alighieri” mərkəzləri, kitabxanaları, italyan dili və mədəniyyəti klubları və kursları təşkil etməklə icra edir. Dante Alighieri Cəmiyyətinin Italiyada 81, dünya üzrə isə 401 komitəsi mövcuddur.
Onlardan biri də 2013-cü ilin yanvar ayında Bakıda açılmışdır. Bakı Komitəsində hər səviyyə üzrə kurslar təşkil edilir. Tədris metodologiyası və didaktik kurs tələbənin məqsədləri əsasında müəyyənləşdirilir. Bundan əlavə rəsmi olaraq italyan dili üzrə bilikləri təsdiq edən PLIDA sertifikatı verən (İtalyan Dili Dahiyəsi Dante Alighieri) imtahan mərkəzi kimi tanınır. Bakı komitəsi Dante Alighieri Cəmiyyəti tərəfindən təsis edilən PLIDA sertifikatı üzrə Romadan imtahan mərkəzi lisenziyasını almışdır. 2020-ci ilin ilk imtahan sessiyası pandemiya səbəbindən təxirə salınsa da, 2020-ci ilin noyabr ayındakı sessiya uğurla başa çatdı. 2021-ci ilin imtahan sessiyası mütəmadi olaraq təşkil ediləcək.

Müəllimlər: Dərslər dildaşıyıcısı və yerli müəllimlər tərəfindən kommunikativ/interaktiv metodlar əsasında keçirilir. Bu metod iştirakçıların nitqinin fəal olmasını və daha çox ünsiyyətdə olmalarını təmin edir.

Vəsait: Dərs materialları Dante Alighieri Cəmiyyətinin Bakı Komitəsi tərəfindən təmin ediləcəkdir.

Sertifikat: İntensiv kursu yekunlaşdıran iştirakçılar müvafiq imtahan verdikdən sonra sertifikat əldə edəcəklər.
Qəbul: İntensiv kursa qəbul istiqamətləndirici müsahibə əsasında keçirilir.

Əlaqə:
E-mail: dantebaku@gmail.com/plida.baku@gmail.com
Tel: +994515041024

Ünvan:
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Koroglu Rahimov küç. 822/23 (Gənclik m.)