Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Diplomazia Culturale. Seconda campagna di scavi della missione archeologica GaRKAP sostenuta dal MAECI – Mədəni Diplomatiya. İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən dəstəklənən Gəncə Bölgəsindəki Kurqan Arxeoloji Layihəsi çərçivəsində arxeolojik ekspedisiyasının qazıntı işlərinin ikinci kampanyası

Il seguito sito Trend.az dedica un articolo alla missione archeologica GaRKAP (Ganja Region Kurgan Archaeological Project), un tassello di grande valore nell’insieme delle attività di collaborazione culturale tra Italia e Azerbaigian. E’ infatti in corso in queste settimane nei pressi di Ganja, seconda città del Paese, e nel distretto di Goranboy, la seconda campagna di scavi guidata da Nicola Laneri, Direttore della Scuola di Studi Religiosi del Center for Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies (CAMNES) di Firenze.

Le indagini si concentrano sui kurgan, sepolture tumuliformi che celano tracce umane tra le più remote in una regione di straordinario interesse archeologico come il Caucaso. I kurgan originari si erano diffusi nelle steppe della Russia pontico-caspica, intorno al 5000 a.C.. Questa cultura si espanse poi anche nel Caucaso meridionale nell’epoca che va dalla fine dell’età del bronzo fino all’inizio dell’età del ferro (3750-2500 a.C.). Gli scavi condotti dalla missione archeologica italiana hanno portato alla scoperta di kurgan risalenti al 1200 a.C..

Dal punto di vista scientifico è notorio che questa tradizione di camere funerarie Kurgan si espanse verso occidente, dapprima nell’Anatolia, con I tumuli frigi, per arrivare fino al mondo etrusco in Italia.

La missione archeologica italiana, condotta in stretta collaborazione con l’Accademia Nazionale delle Scienze dell’Azerbaigian, si prefigge di portare a compimento gli scavi entro il 2019 per realizzare insieme alla municipalità di Ganja un parco archeologico e turistico nel 2020.

E’ possibile leggere l’articolo a questo link: https://en.trend.az/azerbaijan/society/3107766.html 

*****

Trend.az xəbər saytı İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı mədəni əməkdaşlıq fəaliyyətlər toplusundakı böyük bir dəyərə malik arxeoloji missiya olan Gəncə Bölgəsindəki Kurqan Arxeoloji Layihəsi üçün bir məqalə həsr etmişdir. Hal-hazırda Halhazırda ölkənin ikinci şəhəri olan Gəncə yaxınlığında və Goranbay rayonunda Florensiyanın (CAMNES) Qədim Aralıq Dənizi Hövzəsi və Yaxın Şərq Tədqiqatı Mərkəzinin direktoru Nikola Lanerinin rəhbərliyi altında ikinci qazıntı kampaniyası aparılır.

Tədqiqatlar Qafqaz kimi fövqəladə arxeoloji maraq kəsb edən bir bölgədəki ən ucqar yerlər arasında insan izlərini gizlədən təpə formalı məzarlıqlar olan kurqanlara yönəldilmişdir. Orijinal kurqanlar Pontik-Xəzər Rusiyası çöllərinə, eramızdan əvvəl 5000-ci ilə qədər yayılmışdır. Bu mədəniyyət Cənubi Qafqaz da tunc dövrünün sonundan dəmir dövrünün əvvələrinə qədər geniş yayılmışdır (e.ə. 3750-2500). İtaliya arxeoloji ekspedisiyası tərəfindən aparılan qazıntılar eramızdan əvvəl 1200-cü illərə aid kurqanın tapılmasına səbəb oldu.

Elmi nöqtəyi nəzərdən məlumdur ki, kurgan adlanan məzar otaqları ənənəsi ilk öncə Anadolunun Frigiya kurqanlarından başlayaraq daha sonra isə İtaliyanın Etrusk dünyasına qədər yayılmışdır.

Azərbaycan Milli Elmər Akademiyasının sıx əməkdaşlığı ilə aparılan İtaliya arxeoloji ekspedisiyasının məqsədi, 2020-ci ildə Gəncə Bələdiyyəsi ilə birlikdə arxeoloji və turistik parkın yaradılması üçün 2019-cu ilin sonuna qədər başa çatdırmağı hədəfləyir.

Məqaləni bu linkdən oxuya bilərsiniz: https://en.trend.az/azerbaijan/society/3107766.html