Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Offerta di borse di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’anno accademico 2019-2020/ Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi tərəfindən 2019-2020-ci tədris ili üzrə təklif edilən təqaüdlər

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale offre borse di studio per l’anno accademico 2019-2020 a favore di alcuni selezionati partecipanti a due corsi gestiti dall’Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala: 1. Corso di perfezionamento in canto lirico, con la possibilità di iscriversi dal 4 settembre all’11 ottobre 2019. 2. Corso di Master in “Performing Arts Management”, il cui bando si chiuderà il 4 settembre p.v. per cittadini non UE.
La prima offerta riguarda n.11 borse di studio di 9 mesi ciascuna destinate a giovani cantanti lirici stranieri. La seconda offerta è di n.5 borse di studio di 6 mesi per la frequenza del Master.
Per entrambi i bandi si prega di consultare il sito internet dell’Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala: https://www.accademialascala.it/ Sullo stesso sito gli interessati potranno presentare la propria candidatura.
Sia i borsisti del master che quelli del corso di perfezionamento in canto lirico dovranno provvedere in maniera autonoma a stipulare una polizia assicurativa contro malattie e infortuni.

***

Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi 2019-2020-ci tədris ili üzrə La Scala Teratrı Teatr sənəti və İncəsənət Akademiyası tərəfindən idarə olunan iki kurs üzrə seçiləcək bəzi iştirakçılar üçün təqaüdlər təklif edir. Birincisi 4 sentyabrdan 11 oktyabra kimi qəbulu davam edəcək lirik ifa üzrə təkmilləşdirmə kursu. Ikincisi Aİ daxil olmayan ölkələrin vətəndaşları üçün 4 sentyabra kimi qəbulu davam edəcək “Performing Arts Management” üzrə magistr kursu.
İlk təklif hər biri 9 ay olmaqla 11 təhsil təqaüdündən ibarətdir və xarici gənc lirika ifaçıları üçün nəzərdə tutulub. İkinci təklif isə hər biri 6 ay olmaqla 5 təhsil təqaüdündən ibarətdir və Magistr təhsili üçün nəzərdə tutulub.
Hər iki təqaüdlə bağlı La Scala teratrı Teatr sənəti və İncəsənət Akademiyasının internet səhifəsinə müraciət edilməsi xahiş olunur. https://www.accademialascala.it/ Maraqlanan şəxslər qeyd olunan sayt vasitəsi ilə öz namizədliklərini irəli sürə bilərlər. İstər magistr kursuna, istərsə də lirik ifa üzrə təkmilləşdirmə kursuna müraciət edənlər sərbəst şəkildə xəstəlik və bədbəxt hadisələrə qarşı sığortalanmalıdırlar.