Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Visita della delegazione interministeriale azerbaigiana in Italia/ Azərbaycanın nazirliklərarası nümayəndə heyətinin İtaliyaya səfəri

Una delegazione interministeriale azerbaigiana effettuerà una visita di studio in Italia, dall’8 al 14 settembre prossimi, nell’ambito del twinning nel settore agricoltura che è stato recentemente avviato con fondi UE. Nel quadro della visita è prevista una serie di incontri al Ministero delle politiche agricole a Roma e al CREA; nei giorni successivi la delegazione effettuerà ulteriori visite in Umbria e in Toscana.
Dopo la missione del Ministro delle politiche agricole italiano a Baku nel luglio scorso, si lavora per rafforzare sempre più i legami tra i due paesi nel settore di agricoltura. Questi scambi saranno di buon auspicio anche per facilitare i rapporti fra imprese, centri di ricerca e istituti specializzati in Azerbaigian e in Italia. Parteciperanno alla visita i rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale, del Ministero dell’Economia e del Ministero dell’Agricoltura (AKIA).

***

Azərbaycanın nazirliklərarası nümayəndə heyəti, sentyabrın 8-dən 14-dək, yaxın zamanlarda Aİ-nın maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən kənd təsərrüfatı sahəsində twinning layihə çərçivəsində İtaliyaya işgüzar səfər edəcəkdir. Səfər çərçivəsində Romada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində və Tədqiqat Mərkəzində (CREA) bir sıra görüşlər keçiriləcəyi nəzərdə tutulur; növbəti günlərdə isə heyət Umbriya və Toskana regionlarına səyahət edəcək.
Ötən iyul ayında İtaliyanın Kənd Təsərrüfatı Nazirinin Bakıya səfərindən sonra iki ölkə arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əlaqələrin daha da gücləndirilməsi istiqamətində işlər görülür. Bu mübadilələr həm Azərbaycanda, həm də İtaliyadakı müəssisələr, tədqiqat mərkəzləri və ixtisaslaşmış institutlar arasındakı əlaqələri asanlaşdırmağa imkan yaradacaq. Səfərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (AKİA- Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi ) nümayəndələri iştirak edəcək.