Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

L’Ambasciatore Augusto Massari ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del corso presso ADA University/ Səfir Augusto Massari ADA Universitetinin nəzdində fəaliyyətə başlayan kursun açılış mərasimində iştirak etdi.

L’Ambasciatore Augusto Massari ha partecipato oggi presso la ADA University alla cerimonia di inaugurazione del corso: “Professionalization courses on regional dimension of redicalisation, terrorism and de-radicalisation: perspectives from Azerbaijan”.
Il corso nasce nell’ambito del PRaNet (Prevention of Radicalisation Network), un progetto dell’Università di Bergamo, in collaborazione con l’ADA University di Baku e l’Université Sétif 2 in Algeria. Obiettivo primario del progetto è creare una rete universitaria, attraverso un Master di secondo livello in Prevention and fight against radicalisation, terrorism and integration policies and international security (MaRTe) e con dei corsi di professionalizzazione destinati a studenti universitari interessati ad approfondire lo studio e la comprensione del fenomeno della radicalizzazione religiosa a livello globale. Presso l’Università di Bergamo attualmente 6 studentesse azere sono in procinto di ultimare il loro master.
Il corso di professionalizzazione presso la Ada University, che inizia oggi e terminerà il 18 ottobre p.v., mira a studiare i maggiori fenomeni legati alla geopolitica della radicalizzazione religiosa che sfocia in azioni terroristiche. Lungo un asse ideale che collega Italia, Algeria e Azerbaigian, verranno approfonditi i principali progressi fatti dalle legislazioni nazionali, non solo per una maggiore sicurezza interna ma anche per una concreta integrazione sociale come mezzo non secondario nella lotta al terrorismo. Obiettivo ultimo è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per elaborare strategie reali ed efficaci nella prevenzione e lotta ai fenomeni di radicalizzazione.

***

Səfir Augusto Massari bu gün ADA Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən “Professionalization courses on regional dimension of redicalisation, terrorism and de-radicalisation: perspectives from Azerbaijan” adlı kursun açılış mərasimində iştirak etdi.
Kurs Bergamo Universitetinin ADA Universiteti və Əlcəzairin Setif 2 Universiteti ilə əməkdaşlıq layihəsi olan PRaNet (Prevention of Radicalisation Network) çərçivəsində yaradımışdır. Layihənin əsas məqsədi “Prevention and fight against radicalisation, terrorism and integration policies and international security (MaRTe)” üzrə Master və dünya səviyyəsində dini radikalizmə qarşı fenomeni araşdırmaq istəyən universitet tələbələri üçün nəzərdə tutulan ixtisaslaşma kursları vasitəsilə bir universitet şəbəkəsi yatarmaqdır.
Hal-hazırda Bergamo Universitetində 6 Azərbaycanlı tələbə öz master təhsillərini başa vurmaqdadırlar.
ADA Universitetində bu gün başlayan ixtisaslaşma kursu 18 oktyabrda başa çatacaq.
Özünü terrorist hərəkətlərdə əks etdirən dini radikalizmin geosiyasi fenomenlərinə həsr edilir. İtaliya, Azərbaycan və Əlcəzairi birləşdirən layihədə milli qanunvericilikdə əldə olunmuş proqreslədən bəhs ediləcək. Burada yalnız daxili təhlükəsizlik üçün deyil, həmçinin sosial inteqrasiya üçün əvəzsiz bir vasitə kimi əks olunacaq. Son məqsəd real strategiyalardan bəhs edərək radikalizmlə mübarizə vasitələrini iştirakçılara çatdırmaqdır.