Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

L’Agenzia delle Dogane si aggiudica un progetto di gemellaggio UE con il Comitato Statale delle Dogane della Repubblica dell’Azerbaigian/ Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Gömrük Agentliyi arasında Aİ Tvinninq layihəsi

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha vinto la gara per la realizzazione di un importante progetto di gemellaggio UE (“EU Twinning”) a supporto del Comitato Statale delle Dogane della Repubblica dell’Azerbaigian. Il progetto, finanziato con un milione di euro in fondi UE, è denominato “Support to the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan in the accession to the Convention on a Common Transit Procedure, Convention on the Simplification of Formalities in Trade in Goods and implementation of the New Computerised Transit System”. A partire dai prossimi mesi, un esperto italiano si trasferirà a Baku al fine di affiancare costantemente il Comitato delle Dogane per un periodo di 20 mesi, coordinando missioni di lavoro e scambi di migliori pratiche tra il Comitato e la nostra Agenzia.

“Questo gemellaggio conferma la determinazione dell’Italia e dell’UE a sostegno dell’obiettivo dell’Azerbaigian di posizionarsi come crocevia di smistamento merci e logistica a livello internazionale” – ha affermato l’Ambasciatore Augusto Massari. “Attraverso la digitalizzazione e una crescente integrazione internazionale, il Comitato delle Dogane può diventare uno strumento chiave per permettere all’Azerbaigian di cogliere le opportunità che emergono sui grandi assi logistici Est-Ovest. Sono convinto che l’Agenzia delle Dogane, con la propria storia di eccellenza e una lunga esperienza di collaborazioni internazionali, sarà il partner ideale in questo sforzo congiunto.”

***

Gömrük və İnhisar Agentliyi Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin dəstəyi ilə Aİ-nin vacib bir tvinninq layihəsinin (“AI Tvinninqi”) həyata keçirilməsinə dair tenderdə qalib gəldi. Avropa İttifaqının vəsaiti hesabına bir milyon avro ilə maliyyələşdirilən layihə “Support to the State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan in the accession to the Convention on a Common Transit Procedure, Convention on the Simplification of Formalities in Trade in Goods and implementation of the New Computerised Transit System” adlanır. Növbəti aylardan etibarən bir italyan mütəxəssis Gömrük Komitəsini 20 ay müddətində davamlı dəstəkləmək, Komitə ilə Agentliyimiz arasında iş missiyalarını və ən yaxşı təcrübə mübadiləsini əlaqələndirmək üçün Bakıya gələcək.

“Bu layihə İtaliya və Aİ-nin Azərbaycanın özünü malların və logistika növlərinin beynəlxalq çeşidlənməsi üçün bir keçid nöqtəsi kimi təyin etmək məqsədini dəstəkləmək əzmini təsdiqləyir” – səfir Augusto Massari qeyd etdi. “Rəqəmsallaşma və genişlənən beynəlxalq inteqrasiya yolu ilə Gömrük Komitəsi Azərbaycanın Şərq-Qərb əsas logistic xətlərində yaranan imkanlardan istifadə etməsinə imkan verən əsas vasitəyə çevrilə bilər. Əminəm ki, Gömrük Agentliyi mükəmməl tarixi və uzun illərə dayanan beynəlxalq əməkdaşlıq təcrübəsi ilə bu birgə səydə ideal tərəfdaş olacaqdır. “