Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Procedure di pre-immatricolazione a.a. 2020-2021 / 2020-2021-ci il üçün ön qeydiyyat proseduru

Si informa che la circolare annuale sulle procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti ai corsi di formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021 è in fase di finalizzazione al Ministero dell’Università e della Ricerca. La circolare redatta d’intesa tra il MUR, il MAECI e il Ministero dell’Interno è soggetta per l’anno corrente a un iter di approvazione più articolato dell’usuale, alla luce dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sulla mobilità internazionale e sull’ingresso degli stranieri nel Paese. In attesa della pubblicazione del testo si suggerisce agli studenti di rivolgersi alle Università e alle AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale di loro interesse, di modo da agevolare l’acquisizione delle informazioni rilevanti sui corsi e sui requisiti di ingresso.

L’associazione Uni-Italia, d’intesa con la CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, ha reso disponibile una apposita “landing page”, reperibile all’indirizzo: https://uniitalia.studioware.it/registration-form. La pagina consente agli studenti internazionali di registrarsi indicando l’istituzione e il corso di loro interesse, al fine ricevere assistenza e informazioni utili nelle successive fasi di ingresso, immatricolazione e permanenza in Italia. Gli iscritti riceveranno inoltre aggiornamenti periodici.

***

Bildiririk ki, 2020-2021-ci tədris ili üçün ali təhsil kurslarına tələbələrin qəbulu, onların ölkədə yaşamaq icazəsi və universitetə qəbul qaydaları ilə bağlı İtaliyanın Universitet v Elmi-Tədqiqat Nazirliyinin illik hesabatı yekunlaşmaqdadır. İtaliyanın Universitet və Elmi-Tədqiqat, Xarici İşlər və Daxili İşlər Nazirliyi arasındakı razılaşma ilə tərtib edilmiş hesabat, cari il üçün COVİD -19 fövqəladə vəziyəttini nəzərə alaraq beynəlxalq rəsdiqləmə və xaricilərin ölkəyə daxil olması ilə bağlı daha mürəkkəb təsdiqələmə prosesinə əsaslanır. Mətnin dərc olunmasını gözləyən tələbələrə kurslar və giriş tələbləri barədə müvafiq məlumatların əldə edilməsini asanlaşdırmaq üçün Universitetlər ilə və AFAM Universiteti ilə birbaşa əlaqə yaratmaqlarını tövsiyyə edirik.

Uni-İtaliya assosiyasiyası İtalyan Universitetləri Rektorlarının Konfransı-CRUI ilə birlikdə razılığa gələrək xüsusi bir “landing page” saytını hazırladılar: https://uniitalia.studioware.it/registration-form. Saytda beynəlxalq tələbələr qəbul olmaq istədiyi institutu və kursu qeyd edərək, giriş, qeydiyyat eləcə də İtaliyada qalmaq haqqında faydalı məlumat əldə etmək üçün qeydiyyatdan keçə biləcəklər. Abunə olanlar müntəzəm olaraq yeniliklər haqqında da məlumat alacaqlar.