Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Bando per l’assunzione di 1 assistente analista di mercato da impiegare nelle attività di marketing e promozionali, dell’Ufficio ICE di Baku con contratto di lavoro a tempo indeterminato – ICE Bakı ofisinin marketinq və təşviqat fəaliyyətləri üzrə, müddətsiz müqavilə ilə çalışacaq bir nəfər bazar araşdırıcısı köməkçisi vəzifəsi üzrə işə qəbul müsabiqəsi

 

VACANCY NOTICE FOR THE POSITION OF TRADE ANALYST ASSISTANT, REQUIRED FOR MARKETING AND PROMOTIONAL ACTIVITIES OF THE BAKU OFFICE BASED ON PERMANENT CONTRACT

Deadline: 12.08.2020

For information  https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 

 

***

BANDO PER L’ASSUNZIONE DI 1 ASSISTENTE ANALISTA DI MERCATO DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITÀ DI MARKETING E PROMOZIONALI, DELL’UFFICIO ICE DI BAKU CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

SCADENZA: 12.08.2020

Per maggiori informazioni  https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 

***

ICE BAKI OFİSİNİN MARKETİNQ VƏ TƏŞVİQAT FƏALİYYƏTLƏRİ ÜZRƏ, MÜDDƏTSİZ MÜQAVİLƏ İLƏ ÇALIŞACAQ BAZAR ARAŞDIRICISI KÖMƏKÇİSİ (1 NƏFƏR) VƏZİFƏSİ ÜZRƏ İŞƏ QƏBUL MÜSABİQƏSİ

SON MÜRACİƏT TARİXİ: 12.08.2020

Ətraflı məlumat üçün  https://www.ice.it/en/index.php/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan