Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Avvisi Pubblici “Vivere all’italiana sul palcoscenico e in musica” – Elanlar “Səhnədə və musiqidə italyansayağı yaşamaq”

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha lanciato i seguenti due avvisi pubblici di manifestazione di interesse per individuare progetti artistici originali e inediti nel settore dello spettacolo dal vivo e della musica classica e jazz.

· Vivere all’italiana sul palcoscenico – si propone di acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione di produzioni artistiche inedite e originali multidisciplinari o nelle singole discipline del teatro, della danza e del circo contemporanei. Saranno selezionate fino ad un massimo di dieci proposte che dovranno essere prodotte entro il 30 novembre 2020.

· Vivere all’italiana in musica – si propone di acquisire dieci proposte di produzioni musicali inedite e originali, di cui cinque nel settore della musica classica/contemporanea e cinque del jazz. Le proposte musicali dovranno prevedere la produzione di un album discografico che includa composizioni originali e valorizzi il patrimonio musicale italiano; l’esecuzione dal vivo dell’album dovrà essere ripresa in video e consegnata entro il 30 novembre 2020.

La scadenza per la presentazione di manifestazioni di interesse è fissata alle ore 24 del 6 settembre 2020. Per ulteriori informazioni si prega di consultare il seguente link: https://www.esteri.it/mae/en/servizi/italiani/artisti-imprese-culturali-creative

***

Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi canlı tamaşa, eləcə də klassik və caz musiqisi sahəsində orijinal bədii layihələri müəyyənləşdirmək üçün maraqlı tərəfləri cəlb etmək məqsədilə iki elan vermişdir.

“Vivere all’italiana sul palcoscenico” (“Səhnədə italyansayağı yaşamaq”) – orijinal çoxşaxəli sənət əsərlərinin və ya teatr, rəqs və müasir sirkin ayrı-ayrı sahələri üzrə bədii nümunələrin reallaşdırılması üçün təkliflərin qəbulunu elan edilir. Maksimum on təklif
seçiləcək ki, onlar da 30 Noyabr 2020 tarixinə qədər hazırlanmalıdır.

“Vivere all’italiana in musica” (“Musiqidə İtalyansayağı yaşamaq”) – beşi müasir/klassik musiqi sektoru və beşi caz musiqisi olmaqla cəmi on orijinal musiqi təqdimatı üçün təklif qəbul edilir. Musiqi təklifləri orijinal kompozisiyaları və İtalyan musiqi irsini özündə ifadə edən bir diskoqrafiya albomunun istehsalını nəzərdə tutmalıdır; albomun canlı ifası lentə alınmalı və 30 Noyabr 2020 tarixinə qədər təhvil verilməlidir.

Təkliflərin təqdim edilməsi üçün son tarix 6 sentyabr 2020-ci il saat 24:00 müəyyən edilmişdir. Əlavə məlumat üçün aşağıdakı linkə müraciət edə bilərsiniz: https://www.esteri.it/mae/en/servizi/italiani