Bu sayt texniki, analitik və üçüncü tərəf kukilərindən istifadə edir.
Gözdən keçirməyə davam etməklə siz kukilərdən istifadəni qəbul edirsiniz.

Preferences cookies

YERLİ MƏKTƏBLƏRDƏ İTALYAN DİLİ MÜƏLLİMLƏRİ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ TƏLİM VƏ TƏKMİLLƏŞMƏ KURSLARININ TƏŞKİL EDİLMƏSİ ÜÇÜN QURUM VƏ BİRLİKLƏRƏ MALİYYƏ YARDIMI

Maraqlanan qurumlara (məktəblər, idarəedici/təşviqedici orqanlar, məktəb assosiasiyaları və qeyri-kommersiya assosiasiyaları) bildirilir ki, bu il də Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi italyan dili müəllimləri üçün təlim və təkmilləşmə kursları təşkil edilməsi məqsədilə maliyyə yardımı ayırmışdır. Maliyyə yardımı Nazirliyin 0319/2024 tarixli fərmanının 5-ci maddəsində sadalanan uyğun xərclərin yalnız bir hissəsini əhatə etməyə yönəldilmişdir (Bax: Əlavə 1). Sorğu formasında müraciət edən təşkilat müstəqil olaraq ödəyə biləcəyi xərclərin kəmiyyətini qeyd etməlidir. Təşkilat həmçinin layihənin və təlim ehtiyaclarının ətraflı təsvirini təqdim etməlidir. MALİYYƏ DƏSTƏYİ ƏLDƏ ETMƏK ÜÇÜN TƏLİMATLAR. Müraciətlər aşağıdakı sənədlərdən ibarət olmalıdır: 1. Müraciət  edən qurumun sorğusu və motivasiya məktubu; 2. Sorğu modulu (Əlavə D); 3. Alınan son maliyyə yardımının istifadəsi üzrə yekun hesabat (Əlavə D2). Müraciətlər 20 mart 2024-cü il tarixinədək bu Səfirliyin Mədəniyyət Şöbəsinə göndərilməlidir.